Đăng nhập
Mở tài khoản
Địa chỉ website bong168.net sẽ đổi sang địa chỉ bong168.club hoặc bong68.com từ ngày 1/8/2017. Các tài khoản cũ tại bong168/ bet168 được bảo toàn giá trị và sử dụng bình thưởng khi đổi từ website bong168.net sang www.bong168.club hoặc bong68.com. Chúng tôi chỉ thay đổi địa chỉ webstie, các tài khoản cũ trên bong168.net vẫn được bảo lưu và sử dụng bình thưởng tại đỉa chỉ mới bong168.club hoặc bong68.com.
NẠP ĐIỂM
ĐỔI THƯỞNG
LỊCH SỬ RÚT ĐIỂM
LỊCH SỬ NẠP ĐIỂM
Phần thưởng
Bước 1:
Chọn loại thẻ bạn muốn rút
Kho thẻ vinaphone
THẺ 10K THẺ 20K THẺ 50K THẺ 100K THẺ 200K THẺ 500K
Hết Còn Còn Hết Hết Hết
Kho thẻ Mobiphone
THẺ 10K THẺ 20K THẺ 50K THẺ 100K THẺ 200K THẺ 500K
Hết Hết Còn Hết Còn Còn
Kho thẻ Viettel
THẺ 10K THẺ 20K THẺ 50K THẺ 100K THẺ 200K THẺ 500K
Hết Còn Hết Hết Hết Hết
Kho thẻ Vcoin
THẺ 10K THẺ 20K THẺ 50K THẺ 100K THẺ 200K THẺ 500K
Hết Hết Còn Còn Hết Hết
Kho thẻ Megacard
THẺ 10K THẺ 20K THẺ 50K THẺ 100K THẺ 200K THẺ 500K
Còn Còn Hết Hết Hết Hết
Kho thẻ Gate
THẺ 10K THẺ 20K THẺ 50K THẺ 100K THẺ 200K THẺ 500K
Hết Còn Hết Còn Hết Còn
Bước 2:
Lựa chọn mệnh giá thẻ
Mệnh giá thẻ
Mã bảo vệ
Ma xac nhan
Xác nhận
Hủy
  • Chọn mục rút điểm / đổithưởng
  • Chọn loại thẻ muốn rút
  • Lựa chọn mệnh giá thẻ
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nhấn xác nhận để hoàn tất quá trình rút điểm
Bản quyền thuộc về: bong168.vn